- Voss, 2. Mars 2019 -

- Mot Hangurstrekket med Gretteggi (nesten snøfritt) bak, 2. Mars 2019, 10:31, -3C -