- Oppheim, 1. Mars 2019 -

- Oppheimsheisen (Nedre Stasjon), 1. Mars 2019, 13:04 -