- Oppheim, 1. Mars 2019 -

- Bergshaugen med Oppheimsheisen (Toppstasjon), 1. Mars 2019, 12:38 -