- Oppheim, 1. Mars 2019 -

- Oppheimsheisen på Bergshaugen (Toppstasjon), 1. Mars 2019, 12:37 -