- Skulestadmo, 1. Mars 2019 -

- Tråstølen med Borstrondi, Kvitheim og Lønavatnet bak, 1. Mars 2019, 11:14, -2C -