- Hanguren (Voss), 10. Februar 2019 -

- Utsyn mot Valberget, Horn (Hodn) og Slettafjellet frå Hangurstoppen, 10. Februar 2019, 13:58, -1C -