- Voss, 9. Februar 2019 -

- Voss frå Sivlevegen, 9. Februar 2019, 14:53, +3C -