- Tråstølen (Skulestadmo), 7. Februar 2019 -

- Tråstølen, Borstrondi og Lønavatnet, 7. Februar 2019, 13:19, -1C -