- Voss, 7. Februar 2019 -

- Utanfor utanfor Hangursrestauranten, 7. Februar 2019, 12:46, -1C -