- Voss, 7. Februar 2019 -

- Voss frå Hanguren, 7. Februar 2019, 12:33, -1C -