- Tråstølen (Skulestadmo), 6. Februar 2019 -

- Tråstølsheisen, 6. Februar 2019, 13:46, -4C -