- Hanguren (Voss), 5. Februar 2019 -

- Skodda har lege tjukk over Vossebygda i heile dag, 5. Februar 2019, 15:27 -