- Voss, 3. Februar 2019 -

- Voss sentrum frå Raugstadvegen, 3. Februar 2019, 13:31, -6C -