- Voss, 2. Februar 2019 -

- Biletglimt frå Ungdommes Kulturmønstring i Voss Kulturhus, 2. Februar 2019 -