- Voss, 2. Februar 2019 -

- Voss frå Bordalen, 2. Februar 2019, 12:53, -8C -