- Palmafossen, 1. Februar 2019 -

- Hageland - På besøk i Rykke Gartneri og Hagesenter, 1. Februar 2019, 16:50 -