- Voss, 6. Januar 2019 -

- Voss frå Roset, skodda ligg tjukk over heile Vossebygda, 6. Januar 2019, 11:08, +2C -