- Myrdal, 4. Januar 2019 -

- Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon, 4. Januar 2019, 09:46, +3C -