- Voss, 4. Januar 2019 -

- På tørnskiva og klar for avgang mot Myrdal, 4. Januar 2019, 06:29, 0C -