- Voss, 3. Januar 2019 -

- Voss Stasjon og Voss Gondol, 3. Januar 2019, 11:18, -1C -