- Myrdal, 2. Januar 2019 -

- Tog 62 på veg inn til Myrdal Stasjon, 2. Januar 2019, 09:48, -6C -