- Voss, 6. Desember 2018 -

- Ullestadbua og Lydavaloftet (Oppigardsloftet), 6. Desember 20189, 13:28, -1C -


Lydvaloftet (Oppigardsloftet)
Lydvaloftet er ein trebygning i to høgder som ligg på garden Lydvo på Voss. Eit kort stykke vest for Finnesloftet.
Lydvaloftet er bygd før Svartedauden i 1349, kanskje også før 1300, og har laftverk i begge høgdene.
Det opphavlege namnet på loftet var Oppigardsloftet, og det stod i tunet på garden Lydvo bruk nr. 1, Oppigarden. Lydvaloftet vart kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1909, og flytta dit det no står etter utskiftinga og oppløysninga av gardstunet på Lydvo.


Ullestadbua
Den minste bygningen har opprinnelig stått på den gamle kapellangården i Ullestad på Voss. Den er antakelig bygget rundt 1740, og ble brukt til å lagre kjøttmat og melkeprodukter i. Den har også sannsynligvis blitt bygget sammen med et eldhus som har hatt samme møneretning som bua.
Bua ble gitt som gave til
Fortidsminneforeningen i 1906, og rundt 1913 ble den flyttet til Gullfjordungen, inntil Lydvaloftet, der den fremdeles står. Bakgrunnen for flyttingen var at jernbanestasjonen skulle utvides.