- Voss, 5. Desember 2018 -

- Voss Gondol, 5. Desember 20189, 13:54, 0C -