- Voss, 5. Desember 2018 -

- Vangsvatnet mot Voss Kulturhus, 5. Desember 20189, 13:46, 0C -