- Bergen, 4. Desember 2018 -

- Solheimsvatnet med Fløyen (Fløien) bak, 4. Desember 20189, 09:02 -