- Kyte, 3. Desember 2018 -

- Nissen på traktirtur, 3. Desember 20189, 14:55, +2C -