- Kyte, 3. Desember 2018 -

- Travbanen på Kyte tek form, 3. Desember 20189, 14:52, +2C -