- Reimegrend, 3. Desember 2018 -

- Reimegrend Stasjon, 3. Desember 20189, 10:09, +1C -