- Skulestadmo, 7. Oktober 2018 -

- Biletglimt frå Kåringssjå i Ridehallen til Voss VGS (Voss Jordbruksskule), 7. Oktober 2018 -