- Voss, 5. Oktober 2018 -

- Kyr og kalvar på beite ved Gjelle, 5. Oktober 2018, 12:14, +9C -