- Granvin herad, 7. September 2018 -

- Utsyn mot Nesheimshorgi og Granvinsvatnet, 7. September 2018 -