- Granvin herad, 7. September 2018 -

- Røynstrand bustadfelt, 7. September 2018 -