- Voss, 5. September 2018 -

- Voss sett ovanfor Roset, 5. September 2018, 16:14, +19C -