- Skulestadmo, 9. August 2018 -

- Tråstølen hyttefelt, 9. August 2018, 14:26, +20C -