- Vossestrand, 7. August 2018 -

- Taulen, Lønavatnet og Lønahorgi sett frå Skotfjellet, 7. August 2018 -