- Vossestrand, 7. August 2018 -

- Haga sett frå Lomsdalsberget, 7. August 2018 -