- Ullensvang, 1. August 2018 -

- Utsyn mot Sørfjorden, Utnefjorden og Eidfjorden frå Dronningstien, 1. August 2018 -