- Reimegrend, 10. Juli 2018 -
- Utsyn mot Vetla Hegg, 10. Juli 2018, 13:54, +24C -