- Reimegrend, 10. Juli 2018 -
- Høying på Hegg, 10. Juli 2018, 13:53, +24C -