- Jordalen - Bakkanosi, 8. Juli 2018 -
- Tjørn ved Lyngskaret, 8. Juli 2018, 13:02 -