- Jordalen - Bakkanosi, 8. Juli 2018 -
- Slettedalen med Slettedalselvi sett på veg mot Slettedalstjørni, 8. Juli 2018, 11:49 -