- Skulestadmo, 6. Juli 2018 -
- Tråstølen mot Borstrondi og Kvitheim, 6. Juli 2018, 13:36, Oppe +10C, Nede +19C -