- Skulestadmo, 4. Juli 2018 -
- Skulestadmo og Palmafossen frå Hangurstoppen, 4. Juli 2018, 17:05, Oppe +22C, Nede +30C -