- Voss, 3. Juli 2018 -
- Herresleitet sett ovanfor Roset, 3. Juli 2018, 17:00, +26C -