- Djønno - Oksen, 1. Juli 2018 -
- Utnefjorden og Hardangerfjorden frå Veten (Oksen), 1. Juli 2018, 14:08 -