- Skulestadmo, 10. Juni 2018 -
- Skulestadmo frå Hangurstoppen, 10. Juni 2018, 11:31, Oppe +17C, Nede +23C -