- Evanger, 9. Juni 2018 -
- Styve frå Herneshorgi, 9. Juni 2018, 12:18, 24C -