- Evanger, 9. Juni 2018 -
- Biletglimt frå Evangerlaurdag med marknad i gato, 9. Juni 2018, 11:19 -