- Fresvik, 8. Juni 2018 -
- Fresvik sett frå Mulakamben, 8. Juni 2018, 12:07 -