- Fresvik, 8. Juni 2018 -
- Fresvik sett frå Mulakamben med Hovsfjellet til høgre i biletet, 8. Juni 2018, 12:00 -